Markkinapaikan säännöt

Ainoastaan konkreettiset tarjoukset

Syötä tietokantaan vain konkreettisia tarjouksia. Mainoksia, jotka koostuvat vain iskulauseista, kuten "kaikentyyppiset xy-koneet", ei valitettavasti voida aktivoida. Ilmoituksessa on tarjottava joko tiettyä konetta tai useiden koneiden kiinteää pakettia. Jos kyseessä on konepaketti, mainostekstissä on oltava selkeä kuvaus siihen liittyvistä koneista. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että yksittäiset konemainokset saavat huomattavasti enemmän huomiota kuin konepaketit.

Mainokset, joissa on aina mielekäs tekninen kuvaus.

Liitä mielekäs kuvaus Tekniset tiedot -kenttään mainoksissasi osoitteessa Machineseeker. Mainokset ilman teknisiä tietoja eivät ole meille mahdollisia. Hyödyllisiä vinkkejä myyntivoimaisten mainosten luomiseen löydät täältä.

Nimettömät tai laatikkonumeromainokset eivät ole mahdollisia.

Ilmoita koko nimesi ja osoitteesi myyjäprofiilissasi. Anonyymit mainokset eivät valitettavasti ole meillä mahdollisia.

Ilmoitustekstissä ei saa olla puhelin- tai faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita.

Mainokset eivät saa sisältää puhelinnumeroita, faksinumeroita, matkapuhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Yhteystietosi luodaan automaattisesti asiakastililtäsi, ja ne näkyvät myös valmiissa mainoksessa. Sen vuoksi yhteystietojasi ei tarvitse ilmoittaa mainoksen tekstissä.

Ei internet-osoitteita mainoksissa

Mainosteksti ja konetarjousten kuvat eivät saa sisältää internet-osoitteita. Jos olet kiinnostunut logomainonnasta kotisivuillesi, voit varata sen täältä.

Ei viittauksia muihin mainoksiin

Mainokset eivät saa sisältää viittauksia palveluntarjoajan muihin mainoksiin. Viittaukset palveluntarjoajan verkkokauppoihin tai muihin kauppa- tai huutokauppa-alustoihin eivät myöskään ole sallittuja.

Luokiteltuina ilmoitetut koneet eivät saa olla osa huutokauppaa.

Poista myydyt kohteet

Poistakaa tai keskeyttäkää myydyt kohteet välittömästi. Pyrimme aina pitämään tietokantamme ajan tasalla. Näin ollen AGB:n mukaan kimppakyydit ovat erittäin epätoivottuja tai kiellettyjä.

Ei uutta latausta mainoksen poistamisen jälkeen

Aiemmin poistettujen mainosten välitön lataaminen ei ole sallittua kilpailun vääristymisen vuoksi.

Ei logoja koneen kuvina tai koneen kuvassa.

Älä julkaise yrityksen logoja koneen kuvina. Yrityksen logojen sijoittaminen koneen kuviin on myös kielletty.

Vain kuvat, joiden käyttöön sinulla on lupa

Vastaavasti valmistajan valokuvia, joiden tekijänoikeudet ovat valmistajalla itsellään, tai kilpailijoiden valokuvia saa ladata vain asianomaisen tekijänoikeuden haltijan kirjallisella luvalla.

Ei sijoituskuvia

Mainoskuvat, jotka sisältävät vain "kuva seurattavaksi" tai vastaavaa, eivät ole mahdollisia.

Älä kopioi kilpailijoiden tekstejä

Laadi itse myytävien esineiden tekniset kuvaukset. Tekstien ja tekstin osien kopioiminen muiden myyjien mainoksista on kiellettyä ja aiheuttaa yleensä vain ongelmia, joita et halua.

Mainoksissa ei ole avainsanaluetteloita/hakusanaluetteloita.

Ilmoita ainoastaan kunkin koneen asiaankuuluvat tekniset kuvaukset. Avainsanojen tai hakusanaluetteloiden käyttö ei ole mahdollista. Myöskään muiden koneiden, tuotteiden, kulutustavaroiden ja yleisen mainonnan mainonta ei ole mahdollista.

Mainoksen otsikossa ei saa olla yritysten nimiä eikä sanojen toistoa.

Oman yrityksen nimen mainitseminen sekä sanojen toistaminen mainoksen otsikossa on kielletty. Valmistajat eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Valitse oikea koneluokka

Huolehdi myös oman etusi vuoksi siitä, että ilmoituksesi sijoitetaan oikeisiin luokkiin.

Ei 1 €:n mainoksia

Älkää sisällyttäkö mainoksiin 1 euron hintoja. Mainoksia, joissa ostohinnaksi ilmoitetaan 1 € (myös FP tai VB), ei aktivoida. Jos et halua ilmoittaa hintaa, jätä hintakenttä tyhjäksi. Tämän jälkeen mainoksellesi näytetään automaattisesti huomautus "Hintatiedot".

Ei myynninedistämistarkoituksessa käytettäviä mainosnimikkeitä

Kirjoita merkitykselliset tiedot konetunnukseen/ajoneuvotyyppiin sekä valmistajaan ja malliin, äläkä käytä mainosmuotoisia sanamuotoja. Tämä on ainoa tapa, jolla mahdolliset ostajat voivat löytää ilmoituksesi hakutoiminnon kautta.

Tavoitettavissa olevat puhelinnumerot yhteystiedoissa

Kun annat yhteystietosi, muista ilmoittaa puhelinnumero, johon voit ottaa yhteyttä.

Ei useita mainoksia

Älä lähetä samaa kohdetta useammin kuin kerran.

Lisää markkinapaikan sääntöjä buy-it-now-ilmoituksia varten

Ei yhteystietoja

Osta heti -mainoksissa ei saa olla yhteystietoja. Puhelin-, faksi- ja matkapuhelinnumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden lisäksi tähän kuuluvat yrityksen nimi, yrityksen logo, osoite ja yhteyshenkilöiden nimet. Kuvat, videot ja liitetiedostot eivät myöskään saa sisältää yhteystietoja. Huomautukset, kuten "Refurbished by [oman yrityksen nimi]", eivät ole sallittuja.

"Mainoksen sijainti" -osion sijaintitiedot on rajoitettava kaupunkiin ja maahan (esim. Essen, Saksa). Tarkkaa osoitetta, mukaan lukien katu, talon numero ja postinumero, ei saa ilmoittaa.

Kattava kuvaus

Osta heti -ilmoituksesi myyvät erityisen hyvin, jos ne ovat kattavia ja tarkasti kuvattuja. Yksityiskohtaiset tiedot mahdollistavat mutkattoman myynnin ja vähentävät työtaakkaasi. Rakenna itseluottamusta varmistamalla, että oikeinkirjoitus- ja kielioppisääntöjä käytetään oikein.

Suositeltu sisältö:

  1. Tarkka luokkien luokittelu
  2. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus
  3. Soveltamisalueet, ostajaryhmät (esim. tee-se-itse-rakentajat, käsityöläiset).
  4. Elävä kuva- ja videomateriaali (korkea laatu)
  5. Valinnainen: Yhteensopivuus muiden koneiden, lisävarusteiden jne. kanssa.
  6. Tilan selitys
  7. Tarvittaessa: ajettujen tuntien määrä

Ei yhteisiä mainoksia

Osta heti -ilmoituksissa on viitattava yksittäisiin tuotteisiin tai kokoonpanoihin. Useiden erilaisten tuotteiden niputtaminen yhteen mainokseen ei ole tarkoituksenmukaista osta heti -mainoksissa, ja siksi se on kielletty.

Mainostathan kohteita tai kokoonpanoja aina luomalla oman uuden Osta se heti -listan. Näin varmistetaan, että jokaiselle uudelle buy-it-now-listalle annetaan oma listatunnus ja että ostot tai ostopyynnöt voidaan selkeästi kohdistaa.

Samanaikaista mainontaa muilla alustoilla koskevat ehdot

Buy It Now -palvelun kautta mainostettuja tavaroita voidaan tarjota samanaikaisesti toisella verkkoalustalla tai omassa verkkokaupassasi vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Myyjän on huolehdittava siitä, että Maschinensucherissa tarjotut tavarat ovat aina saatavilla.
  2. Jos tuote myydään toisen alustan tai oman verkkokauppasi kautta, Maschinensucherin osta heti -ilmoitus on poistettava välittömästi käytöstä.
Huomautus: Kaikki muut markkinapaikan säännöt koskevat myös osta heti -ilmoituksia.